Category: wealthblog

  • Ľudská choroba morského červa: Infekcie Dracunculus a úsilie o eradikáciu

    Ľudská choroba morského červa: Infekcie Dracunculus a úsilie o eradikáciu Ľudská guinejská choroba spôsobená parazitickým červom Dracunculus medinensis je metlou na ľudskú populáciu po stáročia . Táto vyčerpávajúca infekcia, známa aj ako dracunkuliáza, postihuje predovšetkým chudobné komunity s obmedzeným prístupom k zdrojom čistej vody. Životný cyklus parazitického červa zahŕňa človeka ako konečného hostiteľa, čo sťažuje…